Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021

 THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP BAN CÁN SỰ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH  VIÊN

Nhằm mục đích triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong thời gian tới, Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức các buổi họp mặt trực tuyến Ban Cán sự toàn trường ngày 21/6/2021 như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

- Đại diện Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên;

- Đại diện các Khoa/Bộ môn có sinh viên tham dự;

- Đại diện BTV Đoàn trường;

- Đại diện BTK Hội sinh viên trường;

(Các đơn vị cử người tham dự sau)

- Lớp trưởng, Bí thư các lớp.

* Chủ trì cuộc họp: Ông Vũ Văn Phước – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

2. Nội dung cuộc họp:

Nội dung buổi họp mặt triển khai các hoạt động hỗ trợ việc làm, thực tập và các dịch vụ hỗ trợ khác cho sinh viên trường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẢM ĐẾN 15% VÀ BẢO HÀNH ĐẾN 3 NĂM LAPTOP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Từ nay đến - 31/12, FPT Shop dành tặng ưu đãi đặc biệ...