GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN  - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

I. Chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức, quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập, đời sống văn hóa tinh thần, giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng nhu cầu xã hội; Tư vấn hướng nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học và một số dịch vụ cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

II. Nhiệm vụ:

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng Kế hoạch chiến lược, kế hoạch hoạt động chi tiết của Trung tâm theo từng năm học phù hợp với chiến lược phát triển trường, cụ thể:


1. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng:

a) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng cần thiết khác giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng thực hành xã hội, đáp ứng nhu cầu nguồn lao động hiện nay.

b) Tổ chức các buổi giao lưu giữa sinh viên với các doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ các hoạt động kiến tập, thực tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên:

a) Phối hợp với các đơn vị thuộc trường có liên quan liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp ngoài trường hỗ trợ địa điểm kiến tập, thực tập tốt nghiệp để giới thiệu và hướng dẫn cho sinh viên đăng ký.

b) Tham mưu cho Nhà trường trong việc kết nối, ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp phục vụ công tác kiến tập, thực tập hàng năm của sinh viên.

c) Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tư vấn, hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

3. Hỗ trợ việc làm cho sinh viên:

a) Phối hợp với các đơn vị thuộc trường có liên quan, các cơ quan, doanh nghiệp ngoài trường tổ chức các hội thảo, hội nghị và ngày hội việc làm theo kế hoạch định kỳ và thường xuyên nhằm kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng, thiết lập hệ thống thông tin hai chiều giữa Nhà trường với các doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của sinh viên trường.

b) Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa Nhà trường, người học với các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng.

c) Tổ chức giới thiệu việc làm bán thời gian và việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên trường.

d) Phối hợp với các đơn vị thuộc trường có liên quan tổ chức khảo sát tình hình việc làm hàng năm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

4. Các hoạt động phục vụ sinh viên khác:

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên.

b) Tư vấn, giới thiệu nhà trọ cho sinh viên có nhu cầu.

c) Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện, các dịch vụ phục vụ học tập, sinh hoạt, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GIẢM ĐẾN 15% VÀ BẢO HÀNH ĐẾN 3 NĂM LAPTOP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM Từ nay đến - 31/12, FPT Shop dành tặng ưu đãi đặc biệ...